winkelmandje Coconut Dreams
 
Winkelmand
Cart
winkelmandje Coconut Dreams
 

privacybeleid

DOELEINDEN VAN VERWERKING
GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
REGISTRATIE TIJDENS BESTELLEN
AFHANDELING BESTELLING
RECLAME
CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF
PUBLICATIE
VERSTREKKING AAN DERDEN
COOKIES
GOOGLE ANALYTICS
BEVEILIGING
BEWAARTERMIJNEN
WEBSITES VAN DERDEN
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
INZAGE EN WIJZIGEN VAN je GEGEVENS
CONTACTGEGEVENS
Lees hier onze privacyverklaring in een .pdf bestand. Via de webwinkel www.coconutdreams.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Coconut Dreams acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook behoedzaam verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt en ook is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht genomen, die per 25 mei 2018 in de EU geldt. Dat betekent onder andere dat wij:
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 mei 2018 naar aanleiding van de AVG-wetgeving die op 25 mei 2018 in werking treedt.

DOELEINDEN VAN VERWERKING

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Door actief te zijn in onze webshop vergaren wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel je onze webshop ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier gebruiken.
Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:
De informatie wordt alleen intern gebruikt en zal te allen tijde niet doorgegeven worden aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

REGISTRATIE TIJDENS BESTELLEN

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel wordt de mogelijkheid aangeboden om een account aan te maken. Na registratie bewaren wij via de door jouw gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

AFHANDELING BESTELLING

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

RECLAME

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
Deze informatie wordt via e-mail uitsluitend naar je toegestuurd indien je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee men zich kan afmelden.
Wij verzamelen daarvoor je:
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

PUBLICATIE

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Coconut Dreams kan jouw persoonsgegevens met partners delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze partners zijn betrokken bij het leveren van de bestelling en/of het verwerken van de betaling van jouw bestelling. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden voor marketingdoeleinden.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coconut Dreams blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wat zijn cookies? Cookies zijn eenvoudige en niet gevaarlijke tekstbestandjes die een computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel bezoekt.
Wanneer je onze website, www.coconutdreams.nl, voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Daarnaast vraagt deze pop-up je om ons gebruik van bepaalde cookies te accepteren. Door op 'accepteren' te klikken, geef je ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacyverklaring. Jouw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels de Internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Voor meer informatie over cookies op deze website verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

beveiliging

Coconut Dreams neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zo goed mogelijk te beperken, nemen wij in het bijzonder de volgende beveiligingsmaatregelen:
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

BEWAARTERMIJNEN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens en facturen).
Indien je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Coconut Dreams bewaart je persoonsgegevens dus nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies worden niet meer online beschikbaar gesteld. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Indien je in het verleden in contact bent gekomen met ons bedrijf kunt u na een schriftelijk verzoek altijd uw persoonlijke gegevens inzien.

contactgegevens

Als je vragen hebt over je privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via info@coconutdreams.nl, of per post op het volgende adres:
Coconut Dreams
Zeelsterstraat 95A
5652ED Eindhoven
Nederland

follow us