winkelmandje Coconut Dreams
 
Winkelmand
Cart

Egyptische Nijldelta bedreigd door opwarming aarde

De vruchtbare Nijldelta, waar onze gehele beddengoedcollectie vandaan komt, wordt bedreigd door een opwarmend klimaat, verergerd door de stijgende zee en grondverzilting. In de toekomst kan dit de katoenoogst in gevaar brengen, wat wereldwijd grote gevolgen heeft voor de katoenindustrie: Egyptische katoen wordt schaarser en onze eigen cocosheets worden dus nog unieker, helaas om de verkeerde redenen.

Een warmer klimaat, een drogere nijldelta

Weelderige groene katoenvelden bedekken momenteel nog de vruchtbare Nijldelta, in het uiterste Noorden van Egypte. Echter is de vraag of dit nog lang zal voortbestaan. Het agrarische kerngebied en de aanwezige vitale zoetwaterbronnen worden namelijk bedreigd door een opwarmend klimaat. Wetenschappers, experts en boeren zitten met de handen in het haar en vrezen voor het ergste. Er moet snel iets gebeuren, anders zal de Nijldelta spoedig verdwijnen.

De opwarming van de aarde zorgt voor een stijgende zeespiegel, door het smelten van de ijskappen en het uitzetten van het water zelf. Dit is in de toekomst een groot probleem: het zoetwatersediment van de Nijl kan op een dag de vruchtbare gronden niet meer bereiken waardoor grondverzilting ontstaat. De zoetwatergronden worden dan aangetast door het zoute zeewater, waardoor de grond zijn vruchtbaarheid verliest om gewassen te oogsten als katoen, tarwe, rijst en tomaten. Slechts een dunne laag zeewater kan de landbouwgrond al onvruchtbaar maken.

Ook vindt er een natuurlijke daling van de Nijldelta plaats. Dit komt door de Aswandam, die het stijgende zeewater blokkeert maar daardoor ook een groot deel van het slib en sediment vasthoudt. Zonder slib krimpt en zakt de Nijldelta, waarbij zelfs dijken, betonnen blokken en golfbrekers niet voldoende zijn om kusterosie tegen te gaan. Het zoute water vindt altijd zijn weg diep onder de grond. De wortels van de oogst gaan dan dood en de irrigatiebodem maakt plaats voor witte zoutaanslag. Resultaat: boeren verlaten hun land, waar generaties lang hard en met toewijding is gewerkt om tot een sterke katoenonderneming uit te groeien. Tegen 2050 heeft de regio tot 15% van de belangrijkste landbouwgrond verloren als gevolg van verzilting.

De vruchtbare boogvormige stuwbekken van de Nijldelta zijn de thuisbasis van bijna de helft van de bevolking van het land. Daarnaast voorziet de Nijlrivier het Egyptische volk 90% van alle waterbehoeften. Door de bevolkingsgroei in Egypte stijgt ook de vraag naar drinkwater. Hierdoor is er nog minder zoet Nijlwater aanwezig om de landbouwgronden te bereiken. Een deel van het water dat de delta nog wel bereikt, is vervuild met rioolwater en industriële gifstoffen. Ook wordt zand afkomstig van de duinen vaak gebruikt om het aangetaste land te herschikken, wat het voorbestaan van de Nijldelta nog meer belemmert.

Egyptische Nijldelta bedreigd door opwarming aarde
Egyptische Nijldelta bedreigd door opwarming aarde
Egyptische Nijldelta bedreigd door opwarming aarde
Egyptische Nijldelta bedreigd door opwarming aarde
Egyptische Nijldelta bedreigd door opwarming aarde

Innoverende oplossingen om de nijldelta te redden

Experts en boeren verwachten dat de delta deze eeuw nog kan vollopen met het zoute zeewater - tenzij er snel de juiste acties worden ondernomen.

Volgens wetenschappers is kusterosie tegen te gaan door de natuurlijke zeewering in tact te laten. Het perfecte voorbeeld hierbij zijn onze eigen dijken in Nederland, die met natuurlijke technieken tot stand zijn gekomen. Zo is een groot deel van Nederland 5 meter onder de zeespiegel en onze sterke dijken zijn daarom een groot voorbeeld voor de hele wereld.

Het doorvoeren van het juiste mariene ecosysteem aan de kustlijn kan een organisch middel zijn om uit zichzelf, op natuurlijke wijze, duinen te bouwen naarmate de zeespiegel toeneemt. Door dit te combineren met andere milieuvriendelijke, technische oplossingen zoals zeedijken en een zorgvuldige planning te hebben wanneer er overstromingsgevaar is (tijdens vloed en storm), dan kan de zeespiegelstijging grotendeels worden beperkt. Hierbij is veel plaatselijk onderzoek nodig en bewustzijn van de bevolking en vooral van de Egyptische politiek en besluitvormers.

Ook worden onder de strandwallen speciale technieken en materialen toegepast die het zoute water tegenhouden, zodat verzilting op en nabij vruchtbare landbouwgronden wordt voorkomen.

De Nijldelta: 's werelds beste regio voor katoenoogst

De Nijldelta is de meest geschikte locatie op aarde als het gaat om katoenoogst. Zo is de Nijlrivier een essentiële bron van voedingsstoffen die de bodem bijzonder vruchtbaar maakt. Elk jaar overspoelt de Nijlrivier, de langste rivier ter wereld, langs de vele vertakkingen, waardoor vitale voedingsstoffen mee stromen via de zoete binnenwateren. Als in de warme seizoenen de waterstanden omlaag gaan, blijven deze voedingsstoffen hangen op het oppervlak en zo ontstaat een ideale landbouwgrond voor het kweken van het wereldbefaamde katoen. De vezels van de katoenplant kunnen bijzonder lang in de bodem doorgroeien. Bij de weving ontwikkelt Egyptische katoen zich tot een sterke en zachte stof van hoge kwaliteit.

Ook wordt Egyptische katoen met de hand geplukt, in plaats van met machines. Zo wordt er een selectie gemaakt van enkel en alleen de sterke, volgroeide katoenstukken, wat het hoogste niveau van zuiverheid garandeert. Er is op deze manier geen beschadiging aan de lange katoenvezels en de fijnste garens kunnen hierdoor ontwikkeld worden. De geweven stof voelt hierdoor indrukwekkend zacht aan en krijgt een schitterende, luxe touch.

Meer weten over de magische kracht van Egyptische katoen? Lees dan deze blogpost. Bekijk onze bijzondere beddengoedcollectie van gecertificeerde Egyptische katoen in onze shop.

Egyptische Nijldelta bedreigd door opwarming aarde
Egyptische Nijldelta bedreigd door opwarming aarde
Egyptische Nijldelta bedreigd door opwarming aarde
terug naar blogTriangel driehoek rechts zwart

volg ons